Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Όροι για την πρόσβαση στον διαδικτυακό χώρο και τις ιστοσελίδες της Lancia - Jeep ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την έγκριση της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας απ.240-242, η οποία εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα τα οχήματα κατασκευής του οίκου Fiat Auto SpA. Η επίσκεψη σας στο site της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ τεκμαίρει τη ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των κάτωθι αναφερόμενων όρων και την αντίστοιχη δέσμευσή σας σε αυτούς. Επομένως, για την καλύτερη ενημέρωση και προστασία σας, συνιστάται η προηγούμενη προσεκτική τους ανάγνωση. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ αποτελεί αντικείμενο τόσο της πολιτικής της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, όσο και των ισχυουσών διατάξεων του νόμου. 2. Πνευματικά δικαιώματα Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ ή/και των Fiat Auto SpA. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο εικόνες, γραφικά) περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου και ιστοσελίδων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ ή/και των Chrysler Group LLC και Fiat Auto SpA. 3. Προστασία Δεδομένων Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ σέβεται το απόρρητο κάθε ατόμου που επισκέπτεται το Διαδίκτυο και τις παρούσες ιστοσελίδες. Το παρόν περιγράφει τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ και τον τρόπο που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Προσωπικά Δεδομένα Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δε συλλέγει και δε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο ή e-mail) εκτός αν τα υποβάλετε οικειοθελώς. Αν αποστείλετε στην LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτά θα αποθηκευτούν και είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Η οιαδήποτε επεξεργασία και χρήση των παραπάνω συλλεγέντων προσωπικών στοιχείων δύναται να λάβει χώρα πάντοτε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και μπορεί να λάβει τις κάτωθι μορφές: Α) χρήση των στοιχείων για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, με την αποστολή, για παράδειγμα, προωθητικών και ενημερωτικών φυλλαδίων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να είναι δυνατή έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας για τα νέα μας προϊόντα και υπηρεσίες. Β) κοινοποίηση και γνωστοποίηση των προσωπικών αυτών στοιχείων στις κατασκευάστριες εταιρείες Chrysler Group LLC και Fiat Auto SpA καθώς και στους Διανομείς της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στην Ελλάδα (Διανομείς και Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές Lancia και Διανομείς και Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές Jeep θα αναφέρονται εφεξής ως ""Δίκτυο Διανομέων LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ"" ή ""Διανομείς LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ"") για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων που μας αποστέλλετε. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό για τον σκοπό αυτό κουμπί στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων πριν τις χρησιμοποιήσετε. Αν έχετε ήδη υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία, πριν διαβάσετε τις παρούσες πληροφορίες και θέλετε να αποσύρουμε τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε με e-mail είτε στο τηλέφωνο που θα βρείτε στο κάτω μέρος της παρούσης ιστοσελίδας. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαγραφούν τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας. Αυτόματη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων Σε μερικές περιπτώσεις, είναι ενδεχόμενο να συλλέγουμε πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές και δεν οδηγούν με οποιονδήποτε τρόπο στην ταυτοποίησή σας. Παραδείγματα αυτών των πληροφοριών αποτελούν η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Internet Browser), ο τύπος του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας και το domain name από το οποίο συνδέεστε στο δίκτυό μας ή στις διαφημίσεις. Οι ως άνω πληροφορίες μας δίδουν τη δυνατότητα, γνωρίζοντας τον τρόπο και τα μέσα προσέγγισης του διαδικτυακού μας τόπου, να διατηρούμε στατιστικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην εξέλιξή μας και στην ακόμη πιο σύγχρονη παρουσίαση των προϊόντων μας. Πληροφορίες που τίθενται αυτόματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας - Cookies Όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο, μπορούμε να αποθηκεύσουμε μερικά δεδομένα στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές θα έχουν τη μορφή ενός ""Cookie"" ή κάποιου παρόμοιου αρχείου και θα μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα , τα Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τις σελίδες μας ή τις διαφημίσεις μας στα ενδιαφέροντά σας και στις προτιμήσεις σας. Με τα περισσότερα Internet Browsers μπορείτε να διαγράψετε Cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να κάνετε ""block"" σε όλα τα cookies, ή να λάβετε μία προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα cookie. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας ή στο εικονίδιο ""Βοήθεια"" προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις λεπτομέρειες αυτές. Επικοινωνία Αν έχετε υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία μέσα στη σελίδα του Δικτύου και επιθυμείτε τη διαγραφή τους από τα αρχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: info@lancia-jeep.gr . Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές από τα υπάρχοντα αρχεία μας. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο site της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση ό, τι από αυτά κρίνει σκόπιμο. 4. Περιεχόμενο Οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες αυτές απευθύνονται στους υποψήφιους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στην Ελλάδα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλου είδους εφαρμογές. Οι ιστοσελίδες της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ καθώς και των προγραμμάτων προώθησής τους. Τα προϊόντα LANCIA και JEEP που παρουσιάζονται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο προσφέρονται προς πώληση, ενώ τα προγράμματα προώθησης που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν μόνο στην Ελλάδα και στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα από την LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ και το δίκτυο Διανομέων της. Επικαιροποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που θα παρέχονται μέσω του Διαδικτύου και των ιστοσελίδων αυτών να είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και να συμβαδίζουν όσο το δυνατό κατά πραγματικό χρόνο με τα νέα δεδομένα, μοντέλα ή προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Ωστόσο, η πληροφόρηση που λαμβάνεται μέσα από τις παρούσες ιστοσελίδες δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υποκαταστήσει την πληροφόρηση που σας παρέχει το Δίκτυο Διανομέων της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σχεδιάστηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και ακριβές. Η Chrysler Group LLC, η Fiat Auto SpA και η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής προδιαγραφών, τεχνικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού, τιμών και υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αναγγελία. 5. Τιμές των προϊόντων LANCIA και JEEP Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω των ιστοσελίδων της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν προσφορά για τα προϊόντα που εμπορεύεται η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ ή το Δίκτυο των ανά την Ελλάδα Διανομέων LANCIA ή/και Διανομέων JEEP ή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν ενδεικτικές τιμές λιανικής, και μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που προσφέρουν οι Διανομείς LANCIA ή/και οι Διανομείς JEEP. Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που εμπορεύεται η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, υπόκειται στους όρους και συμφωνίες που διέπουν την κάθε πώληση και κατισχύουν των πληροφοριών και ενδείξεων που παρέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες οι οποίες χρησιμεύουν μόνο για ενημέρωση. 6. Εμπορικά Σήματα Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στο διαδικτυακό χώρο αποτελούν ιδιοκτησία των Chrysler Group LLC ή/και της Fiat Auto SpA ή/και της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την Fiat Auto SpA ή/και την Chrysler Group LLC ή/και την LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ ή των τυχόν τρίτων δικαιούχων, ανάλογα με την περίπτωση. 7. Συνδέσεις (Hyperlinks) Οι παρούσες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hypertext links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους ή άλλες ιστοσελίδες οι οποίες είναι τελείως ανεξάρτητες. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση (hyperlink) ή σε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω τέτοιων συνδέσεων από τον διαδικτυακό χώρο της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη. 8. Εγγύηση ορθότητας πληροφοριών Ενώ η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αυτών. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες. Ο παρών διαδικτυακός χώρος, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν παρέχονται ""ως έχουν"", χωρίς κανενός είδους εγγύηση, οποιαδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή. 9. Περιορισμένη ευθύνη Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως ή καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού χώρου της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται: οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (H/Y) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού χώρου της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 10. Πολιτική Ενημέρωσης Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες της μέσω του Διαδικτύου ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας. Για αυτό το λόγο, σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε από καιρού εις καιρόν την ιστοσελίδα αυτή για να ελέγχετε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική. 11. Ομάδες συζητήσεων (FORA) Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνώστης της τεχνολογικής έκρηξης και προόδου, και επιθυμώντας να ανταποκριθεί στις νέες αυτές εξελίξεις εκσυγχρονίζοντας τον Διαδικτυακό της τόπο, είναι ενδεχόμενο, να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας των λεγόμενων ομάδων συζητήσεων, όπου οι χρήστες-επισκέπτες μπορούν να αναρτήσουν τα δικά τους σχόλια και μηνύματα, αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Οι επισκέπτες-χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε υβριστικούς ή άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς, ή σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η παρεχόμενη από την LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δυνατότητα έκφρασης των επισκεπτών ουδόλως μπορεί να συνάγει δέσμευσή της για ανταπόκριση και υιοθέτηση των προσωπικών ιδεών και αντιλήψεων. Σε περίπτωση που τα αναρτηθέντα σχόλια θίγουν τρίτα πρόσωπα η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα για άμεση διαγραφή τόσο του επίμαχου μηνύματος, όσο και του λογαριασμού του χρήστη που προέβη στην καταγραφή του εν λόγω σχολίου. 12. Πρόσβαση κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ μεριμνά, στα πλαίσια του δυνατού, για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της τόπου. Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης των προβλημάτων του συστήματος."

Latest From Jeep

©2017 FCA US LLC. All Rights Reserved Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar and SRT are registered trademarks of FCA US LLC. ALFA ROMEO and FIAT are registered trademarks of FCA Group Marketing S.p.A., used with permission.


Jeep Merchandising
Jeep Blog