Αποδοτική κινητικότητα

Επιλέξτε μια πιο βιώσιμη κινητικότητα. Με το Jeep® 4xe Plug-In Hybrid κινείστε πιο αποτελεσματικά: εκτός από την πρόσβαση στα οφέλη που προορίζονται για υβριδικά αυτοκίνητα, το νέο σας υβριδικό Jeep ® σας επιτρέπει να μειώσετε το κόστος χρήσης και τις εκπομπές ρύπων