ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FCA GREECE A.E»  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Π.Χ. ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ JEEP).

Το Jeep είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας FCA US LLC.

Η FCA Greece A.E. είναι ανώνυμη εταιρεία νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα με έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης 580Α.

Η FCA Greece A.E. είναι θυγατρική της ιταλικής εταιρείας FCA Italy S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Τορίνο.

Με την συνέχιση της περιήγησης σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Οι επικεφαλίδες έχουν τεθεί για διευκόλυνση σας και μόνο.

Σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους:

 1. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση.
 2. Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει την δυνατότητα σύνδεσης (LINKS) με άλλους δικτυακούς τόπους, και σε περίπτωση επιλογής των συνδέσεων αυτών από εσάς, θα εξέλθετε από την παρούσα ιστοσελίδα και θα εισέλθετε στην ιστοσελίδα τρίτου. Δεν ελέγχουμε τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους και δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια οποιαδήποτε πληροφορίας ή προϊόντων που εκτίθενται στις ιστοσελίδες αυτές, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές. Η δυνατότητα αυτή σύνδεσης (LINKS) παρέχεται για την πληροφόρηση και διευκόλυνσή σας και μόνο και δεν αποτελεί προώθηση ή διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος, εταιρείας ή υπηρεσίες που περιγράφεται. Παρομοίως, η παρουσία διαφήμισης τρίτων στην παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί από μέρους μας σύσταση ή εγγύηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών.
 3. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία δυνατότητας σύνδεσης άλλων σελίδων (LINKS) με την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδειά μας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στην λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η μετάδοση αλλοιωμένων πληροφοριών ή ιών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

 1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα και παρουσίαση που εκτίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της FCA Greece A.E., άλλων εταιρειών του Ομίλου FCA ή των αντίστοιχων επιχειρησιακών τους συνεταίρων.

Όλα τα δικαιώματα στην παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής ανήκουν στον Όμιλο FCA Italy S.p.A. και κανένα δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται σε εσάς. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μετάδοση οποιουδήποτε μέρους της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, μαγνητοφωνημένο ή άλλο, και η αποθήκευση σε οποιοδήποτε ανακτήσιμο σύστημα ή μέσο οποιασδήποτε μορφής, χαρακτηριστικών ή φύσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου. Σχετική αίτηση θα πρέπει να απευθύνετε στην FCA Greece A.E.. Επιτρέπεται μόνο να τυπώσετε, αντιγράψετε, κατεβάσετε ή προσωρινά αποθηκεύσετε αποσπάσματα από την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη άδειά μας στις εξής περιπτώσεις:

 • Στην έκταση που απαιτείται προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να επισκεφθείτε την παρούσα ιστοσελίδα με τον υπολογιστή σας,
 • Στην έκταση που η παρούσα ιστοσελίδα σας παρέχει την δυνατότητα να κατεβάσετε πληροφορίες ή να τυπώσετε (όπως ταπετσαρία, screen savers, κλπ. από την ιστοσελίδα).
 1. Όλα τα ονόματα, διακριτικά, λογότυπα και εικόνες που διακρίνουν τα οχήματα JEEP αποτελούν σήματα της εταιρείας FCA US LLC. Όλα τα υπόλοιπα σήματα, διακριτικά σημεία, ονόματα προϊόντων, τίτλοι και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν σήματα, διακριτικά σημεία, ονόματα προϊόντων, τίτλοι και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των αντίστοιχων δικαιούχων. Δεν χορηγείται από εμάς καμία απολύτως άδεια αναφορικά με τη χρήση των ανωτέρω και τυχόν χρήση αυτών μπορεί να συνιστά παράβαση των δικαιωμάτων των αντίστοιχων δικαιούχων.

Περιορισμός της ευθύνης μας:

 1. Δεν εγγυόμαστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπές ή σφάλματα, ούτε ότι θα είναι ελεύθερη από ιούς υπολογιστών ή άλλες ζημιογόνες εφαρμογές. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που η παρούσα ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
 2. Παρέχουμε την παρούσα ιστοσελίδα «όπως έχει και βρίσκεται» και δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, αποποιούμαστε δε οποιαδήποτε εγγύηση ή άλλη σχετική δήλωση. Επιπρόσθετα, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό των πληροφοριών και των σχετικών γραφημάτων που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πρόσφατες κατά τον χρόνο που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Ωστόσο δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη από τέτοιες τυχόν ανακρίβειες ή σφάλματα στην έκταση που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο και σε κάθε περίπτωση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 κατωτέρω.
 3. Λόγω τεχνικών περιορισμών, τα χρώματα των αυτοκινήτων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα των αυτοκινήτων.
 4. Ούτε εμείς, ούτε οι διευθυντές μας, υπάλληλοι και λοιποί εκπρόσωποί μας ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από ή συνδέεται με την χρήση της παρούσα ιστοσελίδας. Ο παρόν περιορισμός της ευθύνης μας είναι ευρύς και πλήρης και περιλαμβάνει (με την επιφύλαξη του όρου 10 κατωτέρω) κάθε ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) αποζημίωσης, άμεσης, έμμεσης ή επακόλουθης ζημίας, απώλεια δεδομένων, απώλεια εισοδήματος ή κέρδους, απώλεια ή ζημία περιουσιακή και απαιτήσεις τρίτων.
 5. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στους όρους 7, 8 και 9 ανωτέρω δεν στοχεύουν στον περιορισμό των δικαιωμάτων που μπορεί να έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή άλλα δικαιώματά σας, τα οποία δεν μπορούν να περιοριστούν, όπως δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιοριστεί η ευθύνη μας έναντι σας σε περίπτωση ζημίας οφειλόμενης σε βαρεία αμέλειά μας, ή σε βαρεία αμέλεια των υπαλλήλων μας ή τυχόν προστηθέντων μας .
 6. Οι τιμές που αναφέρονται για τα νέα αυτοκίνητα είναι οι ενδεικτικές λιανικές τιμές που κοινοποιούνται στο δίκτυο των διανομέων. Θα πρέπει να απευθύνεσθε στους διανομείς μας για οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση και με αυτούς να προβαίνετε σε οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με την τιμή πώλησης αυτοκινήτου που σας ενδιαφέρει.

Όροι αγοράς:

 1. Τα προϊόντα προς πώληση μπορεί να διαφέρουν από τα προϊόντα που περιγράφονται ή παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα λόγω μεταγενέστερων αλλαγών κατά την παραγωγή ως προς τις προδιαγραφές, τα συστατικά ή τον τόπο κατασκευής. Επομένως, το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν πρέπει να λαμβάνεται ως εγγύηση για την τρέχουσα διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως περιγράφονται, ή για τα προϊόντα αυτά, όπως προσφέρονται στην πραγματικότητα προς πώληση. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να κάνουμε αλλαγές οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, στην ενδεικτική λιανική τιμή, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό, τις προδιαγραφές και τα μοντέλα, καθώς επίσης και να διακόψουμε την παραγωγή ή διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου.

Τροποποιήσεις:

 1. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να τροποποιήσουμε τους όρους αυτούς καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση με ανάρτηση των τροποποιημένων όρων στην παρούσα ιστοσελίδα, και οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν άμεσα με την ανάρτησή τους στην παρούσα ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη από εσάς χρήση και πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα θεωρείται αποδοχή από εσάς των τροποποιημένων όρων. [Ο παρών όρος δεν επηρεάζει συμβάσεις που έχουν συναφθεί με βάση προηγούμενες εκδόσεις των σχετικών όρων.]
 2. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες ή/και τις πληροφορίες που παρέχουμε στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία:

 1. Οι παρόντες όροι για την χρήση της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε σύμβαση με εμάς για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που απορρέει από την εν λόγω χρήση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύσουν οποιαδήποτε μεταξύ μας διαφορά. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, δεσμεύεστε ότι όλα τα δεδομένα που δίνετε είναι ακριβή.
 2. Σε περίπτωση που μέρος των παρόντων όρων δεν μπορεί να εφαρμοσθεί (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης, όπου περιορίζουμε την ευθύνη μας απέναντι σας), δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα και εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέρους των παρόντων όρων.