Τιμοκατάλογοι Jeep Προηγούμενων ετών

Κατεβάστε από τα παρακάτω links τα αρχεία των ιστορικών τιμοκαταλόγων Jeep για τα έτη 2019-2020
Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΩ
2019

ΜΑΙΟΣ 2019

Jeep_31.05.2019ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Jeep_29.07.2019ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Jeep_22.11.2019ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Jeep_30.12.2019


2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Jeep_23.06.2020


ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Jeep_08.07.2020ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Jeep_11.09.2020ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Jeep_30.11.2020
2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Jeep_11.01.2021

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Jeep_29.03.2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Jeep_12.04.2021

ΜΑΪΟΣ 2021

Jeep_18.05.2021


Οκτώβριος 2021

Jeep_01.10.2021


2022

Φεβρουάριος 2022

Jeep_01.02.2022

Μάϊος 2022

Jeep_01.05.2022


Αύγουστος 2022

Jeep_01.08.2022

2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023


Η FCA Greece Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Πρόσθετου Προαιρετικού Εξοπλισμού και/ή Κάρτα Εξοπλισμού (DATA CARD). Δεν επιτρέπεται να χορηγεί "Βεβαιώσεις Λιανικής Τιμής Προ Φόρων».

(Εγκύκλιος Παροχής Οδηγιών με αριθ. Πρωτ. 68497/27.11.2019 της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής (Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της με αριθ. Α.1203/16.5.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της με αριθ. Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/2.8.2019 Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε )

Η εταιρεία μας FCA Grecia Μ.Α.Ε. θα δύναται α επεξεργαστεί αιτήματα α την έκδοση των αιώσεων  ΛΤΠΦ  για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα  02/08/2021  και αρασκευή  20/08/2021 . 

 

ας ενημερώνουμε αιτέρω πως η επεξεργασία αιτημάτων που έχουν ήδη υποβληθεί τυχόν υποβληθούν κατά το μα αυτό, θα ξεκινήσει εκ νέου την  23/08/2021 .

 

αριστούμε προκαταβολικά για την κατανόησή σας