Τιμοκατάλογοι Jeep Προηγούμενων ετών

Κατεβάστε από τα παρακάτω links τα αρχεία των ιστορικών τιμοκαταλόγων Jeep για τα έτη 2019-2020
Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΩ


2019

ΜΑΙΟΣ 2019

Jeep_31.05.2019ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Jeep_29.07.2019ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Jeep_22.11.2019ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Jeep_30.12.2019


2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Jeep_23.06.2020


ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Jeep_08.07.2020ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Jeep_11.09.2020

 


Η FCA Greece Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Πρόσθετου Προαιρετικού Εξοπλισμού και/ή Κάρτα Εξοπλισμού (DATA CARD). Δεν επιτρέπεται να χορηγεί "Βεβαιώσεις Λιανικής Τιμής Προ Φόρων».

(Εγκύκλιος Παροχής Οδηγιών με αριθ. Πρωτ. 68497/27.11.2019 της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής (Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της με αριθ. Α.1203/16.5.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της με αριθ. Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/2.8.2019 Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε )