WLTP και RDE: Νέες δοκιμές για την πιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών CO2 και ρύπων

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 τέθηκε σε ισχύ η νέα παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) η οποία και σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο του λεγόμενου Νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης (NEDC).

Για να κυκλοφορήσει στην αγορά, ένα επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να υποβληθεί σε μια σειρά δοκιμών προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς. Οι δοκιμές για την εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 και ρύπων, γίνονται στο εργαστήριο και βασίζονται σε συγκεκριμένους κύκλους οδήγησης. Με τον τρόπο αυτό, οι δοκιμές αναπαράγονται και τα αποτελέσματα τους είναι συγκρίσιμα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μόνο μια εργαστηριακή δοκιμή, η οποία ακολουθεί μια τυποποιημένη και επαναληπτική διαδικασία, επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων.

Η νέα διαδικασία WLTP χαρακτηρίζεται από ένα πιο δυναμικό προφίλ οδήγησης με ισχυρότερη επιτάχυνση. Η τελική ταχύτητα αυξάνεται από 120 στα 131,3 χλμ/ώρα, η μέση ταχύτητα είναι 46,5 χλμ/ώρα και ο συνολικός χρόνος κύκλου οδήγησης είναι 30 λεπτά, 10 λεπτά περισσότερα από τον προηγούμενο NEDC. Η διανυόμενη απόσταση διπλασιάζεται από 11 σε 23,25 χιλιόμετρα. Η δοκιμή WLTP αποτελείται από τέσσερα μέρη, ανάλογα με τη μέγιστη ταχύτητα: Χαμηλό (μέχρι 56,5 χλμ/ώρα), Μέσο (μέχρι 76,6 χλμ/ώρα), Υψηλό (μέχρι 97,4 χλμ/ώρα), Πολύ υψηλό (μέχρι 131,3 χλμ/ώρα). Αυτά τα μέρη του κύκλου προσομοιώνουν την αστική και υπεραστική οδήγηση καθώς και οδήγηση σε επαρχιακούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Η διαδικασία λαμβάνει υπ' όψη και όλο το προαιρετικό περιεχόμενο του οχήματος που επηρεάζει την αεροδυναμική, την αντίσταση κύλισης και τη μάζα του οχήματος, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια τιμή CO2 που αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου οχήματος.


Σύγκριση μεταξύ WLTP και NEDC

nedc wltp
Χρόνος κύκλου 20 λεπτά 30 λεπτά
Απόσταση 11 km 23,25 km
Μέγιστη ταχύτητα 120 χλμ/ώρα 131,3 χλμ/ώρα
Μέση ταχύτητα 34 χλμ/ώρα 46,5 χλμ/ώρα
Φάσεις οδήγησης 2 φάσεις 4 πιο δυναμικές φάσεις
Επίδραση προαιρετικού εξοπλισμού Δεν λαμβάνεται υπ' όψη Λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα χαρακτηριστικά (που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αυτοκίνητο)
Αλλαγές ταχυτήτων Σταθερό σημείο αλλαγής ταχύτητας Διαφορετικό σημείο αλλαγής ταχύτητας για κάθε όχημα
Χρόνος σε στάση 24% 12,5%

Η μετάβαση από το NEDC στο WLTP

Η διαδικασία WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τη διαδικασία NEDC. Η WLTP ισχύει για νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σε νέα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μέχρι τα τέλη του 2020, τόσο η κατανάλωση καυσίμου όσο και οι εκπομπές CO2 στις WLTP και NEDC θα υπάρχουν στα έγγραφα των αυτοκινήτων. Βεβαίως, οι τιμές της NEDC θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μέσων εκπομπών ρύπων αυτοκινήτων που έχουν καταχωρηθεί στην ΕΕ μέχρι το 2020. Επιπλέον, κάποιες χώρες ενδέχεται να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για φορολογικούς σκοπούς. Από το 2021 και μετά, τα δεδομένα WLTP θα είναι οι μόνες τιμές κατανάλωσης / εκπομπής CO2 για όλα τα αυτοκίνητα. Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα δεν θα επηρεάζονται από αυτό το βήμα και θα διατηρήσουν τις πιστοποιημένες τους τιμές NEDC.

Κατανάλωση στο δρόμο και εκπομπές ρύπων επιβατικών αυτοκινήτων

Η νέα διαδικασία δοκιμών WLTP είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική των σημερινών συνθηκών οδήγησης από τη διαδικασία NEDC αλλά δεν μπορεί να λάβει υπόψη όλες τις πιθανές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιρροής του τρόπου οδήγησης το οποίο είναι συγκεκριμένο για τον κάθε οδηγό.

Κατά συνέπεια, θα εξακολουθεί να υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ ρύπων και κατανάλωσης που μετρήθηκαν στο εργαστήριο και αυτών που προκύπτουν από τη χρήση του οχήματος σε πραγματικές συνθήκες, και το εύρος της διαφοράς θα εξαρτάται από παράγοντες όπως η οδική συμπεριφορά, η χρήση συστημάτων που υπάρχουν στο όχημα (π.χ. κλιματισμός), η κυκλοφορία και οι καιρικές συνθήκες, χαρακτηριστικές για κάθε γεωγραφική περιοχή και κάθε οδηγό.

Για το λόγο αυτό, μόνο μια τυποποιημένη εργαστηριακή δοκιμή επιτρέπει τη συλλογή τιμών με τις οποίες θα είναι δυνατή η δίκαιη σύγκριση ανάμεσα σε οχήματα και διαφορετικά μοντέλα.

RDE (πραγματικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση): μια δοκιμή που εστιάζει στην επαλήθευση των εκπομπών ρύπων στο δρόμο.

Η δοκιμή RDE επιβεβαιώνει ότι τα αυτοκίνητα διατηρούν χαμηλές εκπομπές ρύπων ακόμα και σε πραγματικές συνθήκες κίνησης. Η δοκιμή RDE δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει την εργαστηριακή δοκιμή WLTP. Κατά τη δοκιμή RDE, το αυτοκίνητο κινείται στο δρόμο σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών συνθηκών. Στις συνθήκες περιλαμβάνονται διαφορετικά υψόμετρα και θερμοκρασίες, πρόσθετο φορτίο, κίνηση σε ανωφέρειες και κατωφέρειες, αστικοί δρόμοι (χαμηλή ταχύτητα), επαρχιακοί δρόμοι (μέση ταχύτητα), αυτοκινητόδρομοι (υψηλή ταχύτητα).

Για να μετρηθούν οι εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση του οχήματος στο δρόμο, τα επιβατικά αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με φορητά συστήματα μέτρησης (PEMS) τα οποία παρέχουν πλήρη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των κύριων ρύπων που εκπέμπει το όχημα. Τα PEMS είναι σύνθετες συσκευές οι οποίες συνδυάζουν αναλυτές αερίων, ροόμετρα μάζας καυσαερίων, μετεωρολογικό σταθμό, σύστημα GPS (Global Positioning System) και σύνδεση σε δίκτυο. Τα συλλεγόμενα δεδομένα αναλύονται για να εξακριβωθεί ότι πληρούνται οι οριακές συνθήκες της διαδρομής RDE και ότι οι εκπομπές ρύπων είναι εντός των ορίων του κανονισμού.

Τα όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν, ορίζονται ως αυτά που προδιαγράφονται στην εργαστηριακή δοκιμή (WLTP) πολλαπλασιασμένα επί συντελεστές συμμόρφωσης. Οι συντελεστές συμμόρφωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψη το περιθώριο σφάλματος των οργάνων, τα οποία δεν μετρούν με το ίδιο επίπεδο ακρίβειας και επαναληψιμότητας όπως αυτά της εργαστηριακής δοκιμής.

Η δοκιμή RDE θα εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 για νέα επιβατικά αυτοκίνητα και για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 στην περίπτωση των NOx, με συντελεστή συμμόρφωσης 2,1. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της επαλήθευσης του αριθμού σωματιδίων (PN), ο συντελεστής συμμόρφωσης είναι 1.5 και ισχύει για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Τι αλλάζει για τους πελάτες

Η νέα διαδικασία WLTP θα προσφέρει ένα πιο ρεαλιστικό κριτήριο για τη σύγκριση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 διαφορετικών μοντέλων οχημάτων, καθώς έχει σχεδιαστεί να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική οδική συμπεριφορά και να λαμβάνει υπ' όψη τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους μοντέλων και εκδόσεων, συμπεριλαμβανόμενου του προαιρετικού εξοπλισμού.
Για τη διασφάλιση της σαφήνειας και της μέγιστης δυνατής διαφάνειας, η FCA θα προσφέρει σε εμπόρους και πελάτες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 για κάθε διαμορφωμένο αυτοκίνητο και σχετικά με τα ελάχιστα και μέγιστα όρια των διάφορων μοντέλων.